Perangkat Desa

SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA NGROTO

KECAMATAN KISMANTORO KABUPATEN WONOGIRI

 

KEPALA DESA                                   :  WAGIMAN

SEKRETARIS                                      :  KARDI

KAUR KEUANGAN                            : LARTO

KAUR UMUM & PERENCANAAN    : HERI, S.Pd

KASI PELAYANAN                            : DIDIK RIYANTA, A.Md

KASI PEMERINTAHAN                     :  DIMIN

KASI KESEJAHTERAAN                    : DIMUN

KADUS NGROTO                             : SUKATNO

KADUS GROWONG                        :  GIYARTO

KADUS MENDANG                         :  SARMO

KADUS JATEN                                  : REMIN